FCI Standartları

DOGO CANARIO (EL PERRO DE PRESA CANARIO ) 


KISA BİR TARİHİ ÖZET 
Kanarya Adaları'ndan, Molesser cinsinin yerlisi olduğu Tenerife ve Gran Kanarya' dan gelmektedir. Majorero – İspanyol Portekiz çoban köpeği – ile adalara sonradan getirilen Molesser cinslerinin çiftleşmesi sonucunda türemiştir.


Bu çiftleşmeler sonucunda, etnik köpek cinslerine bir yenisi daha katılmıştır. Bu yeni cins, orta boylarda açık yada koyu kahve üzerine beyaz tüylere sahip, sağlam yapıda, Molesser cinsinin özelliklerini taşıyan fakat daha çevik ve hızlı bir köpektir. Sadık bir yaradılışa sahip olan bu cins, son derece uysal ve aktiftir.


16. ve 17. yy' larda türün nüfusunda büyük bir artış gözlemlenmiştir. Yorenın fetihten önceki tarihi yazılarında – özellikle de yapılan hizmetlerin anlatıldığı “ Şehir Meclisi Dokümanları ” nda – tür hakkında sayısız konulara değinilmiştir. Çoğunlukla kasaplar tarafından, sürüleri kontrol altında tutup, korumaları için ( çoban köpeği olarak ) kullanılmışlardır. 

GENEL GÖRÜNÜM 
Molesser köpeği gibi orta boylarda, dengeli vücut yapısına sahip, siyah suratlı, sağlam bir profile sahiptir. Kır kökenlidir ve vücudu orantı içerisindedir. Mesomorfik özelliklerini taşır; vücudun uzunlugu omuz yüksekliğinden daha uzundur. Dişilerın vucut uzunlugu biraz daha fazla oldugu için, bu özellikleri onlarda daha çok fark edilir

BOY VE KİLO 

Omuzlara kadar olan yükseklik) :

Erkeklerde: 60 – 65 cm . ( 23,5–25,5 in.) dişilerde: 56 – 61 cm . ( 22- 24 in ).

Minimum Ağırlık 
Erkeklerde: 50 kg ( 110 lbs ) dişilerde: 40 kg ( 88 lbs ) 

HUY VE DAVRANIŞLARI 
Sakin bir görünüşleri vardır. Bakışları dikkatlidir. Sürülerin geleneksel biçimde korunup gözetilmeleri amacıyla kullanılırlar. Dengeli bir ruh yapısına sahiptirler ve güvenlik alanında çok başarılıdırlar. Havlarken çıkardığı ses, karşısındakine ciddi ve güçlü olduğu imajını verir. Ailesiyle uyum içindedir, sahibine karşı itaatkâr ve dikkatlidir, yabancılara karşı ise şüpheci bir tutum takınır. 
Asil, rahat ve mesafeli bir izlenimi vardır. Tetikte olduğu anlarda gücünü toparlayıp çevresini dikkatli bir şekilde incelemeye koyulur. 

VÜCUT 
Vücut düzgün hatlara sahip, geniş ve derindir. Vucut uzunluğu ise, omuz yüksekliğinden yaklaşık olarak % 18 – 20 oranlarda daha uzundur. Bu durum dişilerde daha belirgindir. Yan taraflar ( böğür ) fazla belirgin değildir. 

TOP LİNE 
Düzgün ve kusursuzdur. Gelişmiş fakat pek belirgin olmayan kaslarla örtülüdür. Omuzlardan kalçalara doğru hafifçe yükselir. …….. 

BOYUN 
Başın toplam uzunluğuna göre daha kısadır. Boynun alt kısmındaki sarkan deriler küçük bir gıdık oluşturur. Bunlar dışında, boyun sağlam, düzgün, silindir biçiminde ve oldukça kaslıdır. 

KALÇA 
Orta boylarda, geniş ve yuvarlak hatlara sahiptir. Fazla uzun olmamalıdır, aksi halde hareketlerini sınırlandırabilir. Normalde, dişilerinki biraz daha geniştir. 

Doğru

Hatalı Hatalı 

GÖĞÜS 
Mükemmel bir genişliği vardır ve göğüs kasları oldukça belirgindir. Profilden ve önden gözlemlendiğinde, derinlik dirseklerde minimum seviyeye düşer. Throracic çevresi omuz yüksekliğine eşittir, bu da % 45' lerin üzerindedir. Kaburgalar oldukça belirgindir.

Doğru

Omuzlar: sağlam kıvrımlara ve hatlara sahiptirler.

Dirsekler: Eklemler göğse karışmamalı ve dışa çıkık olmamalıdır. Dirseklerlin yere olan mesafesi

erkeklerde normalde, toplam boyun % 50' si kadardır. Bu oran dişilerde daha düşük olabilir.

Metacarpel kemıkler: Çok sert ve hafif kıvrıktır.

Ön bacaklar: Açılar ve kıvrımlar mükemmel, düzgün, kalın kemikli ve oldukça kaslıdırlar.


Ön ayaklar: Yuvarlak parmaklarla birlikte, ayaklar birbirlerine çok yakın değildir. Ayak tabanları gelişmiştir ve siyah renktedir. Tırnaklar koyu renklidir. Tüylerin rengine göre rastlansa bile, beyaz tırnaklar çok hoş karşılanmayabilir. 

Doğru Hata Hata

 

HAREKET 
Hareketler çevik, elastik olmalı ve geniş alana hükmetmelidir. Adımları uzundur, kuyruğunu alçakta taşır, bazen sırt çizgisinin altına kadar kaldırabilir. Dikkat edilecek hususlardan biri de, başın ve kuyruğun pozisyonundaki yükselmedir.


DERİ 
Kalın ve elastiktir. Boyun ve çevresindeki bölüm sarkıktır. Tetikte olduğu anlarda, baş ekseninde olduğu gibi, ön sinüsler arasındaki kırışık bölüm simetrik bir şekilde buruşur. 

Tüy: kısa, sade, oldukça düzgündür ve tek tabakadan oluşur ( bazen boyun ve kalçalarda birden fazla bulunabilir.) Dokunduğunuz zaman kendisine has bir sertlik hissedersiniz. Kulaklarda çok kısa ve düzgün, omuzlarda ve kalçanın üst kısımlarında daha uzundur.


Renk: Koyu renklerden, açık gri ya da sarı gibi açık renklere doğru alalı tonlara sahiptirler. Açık kahverengi ya da kumral da olabilirler. Göğüste, boyunda, boğazda, ön ve arka ayaklarda damgalar görülebilir. Damgaların mümkün olduğunca az olması tercih edilir. Maskesi siyahtır ve göz yüksekliğini aşmaz. 

SURAT 

BURUN VE ÇEVRESİ 
Kafatasından daha kısadır. Normalde başın tümünün % 40' lık bir bölümünü kaplar. Genişliği ise kafatasının 2 / 3 ' ü kadardır. Başlangıçta oldukça geniştir ve buruna doğru gittikçe küçülmektedir. Burun çizgisi yassı ve çıkıntısızdır. 


BURUN 
Geniş ve siyah renklidir. Burun kanalıyla aynı hat üzerine yerleşmiştir. Ön bölümü, ön dudakların hemen ardından başlamaktadır. Burun delikleri geniştir, böylece rahatlıkla nefes alabilir. 

Doğru Kısa Burun 

Uzun Burun

BAŞ :

Kafası oldukça ağır, brachycephalic yapıda, sağlam görünümlü, kırışık bir deriye sahiptir. Uzunca bir küpü andırır.


Kafatası ile burun ve çevresi ( burun, ağız ve çene bölümü )arasındaki orantı % 60 ile %40 arasındadır. Kafatası genişliği, başın toplam boyutunun 3 / 5' i kadardır.

KAFATASI 
Önden arkaya doğru ve enine dışa bükük olmasına karşılık, arka kafatası geniş ve hafif dışa büküktür. Zigomatik kemeri temporal ve mastoid kaslarıyla birlikte oldukça belirgindir. Oksipital tepeciği fazla belirgin değildir. 


NASOFRONTAL DEPRESYON 
Belirgindir, fakat dimdik değildir. Ön sinüsler arasındaki kırışık bölüm belirgindir ve yaklaşık olarak kafatasının 2 / 3' ünü kaplar. Kroniofacial çizgiler birbirine paralellik gösterir. 
Doğru 

Kabul edilebilir Hata Hata

DUDAKLAR 
Üst dudaklar, abartısız biçimde sarkık durur. Önden bakıldığında, ters – V – harfini andırır. İç dudaklar koyu renktedir. 
 

Doğru Çok sarkık yanak - Hata Gergin yanak - Hata

GÖZLER 
Gözler hafif oval, orta boyutlardadır ve orantılı biçimde birbirinden ayrıktır. Sarkıklıklara ya da içine çökük durumlara karşılaşılmaz. Rengi siyahtır ve gergin bir yapısı vardır. Gözlerin rengi, köpeğin tüy rengine göre, normal kahveden koyu kahveye kadar değişiklik gösterebilir. Fakat kesinlikle açık renkli değildir. 

 

KULAKLAR 
Orta büyüklükte, orantılı bir şekilde yerleşmişlerdir. Kısa tüylerle kaplı olup, düzgün bir biçimde başın her iki tarafına doğru düşerler. Eğer kıvrılmışlarsa, başa yakışır bir gül şeklini andırırlar. Başlangıç kısmı, gözlerin bulunduğu hizadan biraz daha yüksek bir noktadadır. Başın oldukça yüksek bir kısmına kurulu olan kulaklar, kendilerine ait eklemleri ile kafatasının üst kısmını doldurmaktadır. Kesildiklerinde dik bir görünüm alırlar. 

Kulakların başlangıc noktası göz hizasından biraz yukarıdadır.

ALT ÇENE / DİŞLER 
Çene makas kesimlidir. Hafif çıkıntılar normal olarak karşılanabilir. Köpek dişleri arasında geniş boşluklar vardır. Büyük azı dişleri, küçük azı dişleri ve gelişmiş köpek dişleri orantılı olarak yerleşmiştir. 

Isırma Şekli

Makas şekli tercih edilir. Ters makas ,eşit Kabul edilir. Kabul edilir tercih edilmez.

ARKA BACAKLAR 
Üst bacaklar ( but ): Uzun ve kaslıdır. Açılar çok belirgin değildir fakat yeterlidir. 
Hock ( arka bacak tarsal eklemi ): her zaman alçakta durur. 
Arka ayaklar: Ön ayaklardan hafif uzundurlar ve aynı özelliklere sahiptirler. 

Doğru Hata Hata

 

KUYRUK 
Başlangıçta kalındır ve uca doğru giderek incelir ve dırsegi geçmez. Orta boylara sahiptir, hareketlerinde kıvrılıp bükülmeden, bir kılıç şeklinde yükselir. Uçta hafif bir kıvrılmayla, düz bir şekilde bekleyebilir. 

Doğru Kuyruk Doğru Uzunluk

Yuksek Kuyruk Alçak Kuyruk

Kısa Kuyruk Uzun Kuyruk Çengel Kuyruk

FAULLER :


Önceden belirttiğimiz değerlere göre farklılık gösteren her şey bir faul sayılır ve bunun ciddiyet seviyesi, standartların değişim oranına göre belirlenir. 

ÖNEMSİZ FAULLER 

- Kafatası bölümünün, ifadelerde herhangi bir problem çıkarmayacak derecede kırışması. 
- Kerpeten(Kıskaç) çene 

ÖNEMLİ FAULLER 

- Başın,oran orantılı olmaması. 
- Craniofacial hatların birbirine çok yakın olması durumu. 
- Ön / arka ayakların içe / dışa dönük olması. 
- Göz seviyesini aşan surat. 
- Çok fazla sarkık, olağandan küçük ya da öne çıkık dudaklar. 
- Kalça ve omuz seviyesinin birbirine eşit olması. 
- Çok fazla sarkık gıdık 
- Sarkık göz kapakları. 
- Çok dar ya da çok geniş vücut açıları. 
- Eğik lower line 
- Fazla derin olmayan göğüsler 
- Fazla açık bacaklar 
- Kuyruğun yukarda duruşu 
- İnce kuyruk 
- Gelişmemiş zayıf kemikler. 


ÇOK ÖNEMLİ FAULLER 
- Kare görünümlü profil. 
- Küp şeklinde olmayan, dar ve üçgenimsi kafalar 
- Zayıf bir görünüm 
- Kıvrılmış, çok ince, kökten uca aynı kalınlıkta olan ve tahrib olmuş kuyruklar 
- Olağandan kısa ya da geniş bir vücut 
- Kambur ya da cökük bir top line(ust vucut cızgısı) 
- Dışa çıkık göğüs, zayıf bacaklar ve belirgin olmayan kaburgalar 
- Yüz bölümündeki kırışıklıkların olmaması ( elastık olmayan sıkı derı.) 
- Açık renk ( sarı ), birbirine çok yakın ya da ayrık gözler. 
- Aşırı proghnathism 
- Dişlerden herhangi birinin eksikliği ( P. 1 harıc) 
- Çok yüksekte bulunan kulaklar 
- Yuvarlak ya da kemerli kafatası 
- Craniofacial hatların birbirinden çok ayrık olması. 
- Tüylerin çok ince ve saten gibi olması 
- Zayıf bir surat 
- Boynun çok zayıf ya da olağandan uzun olması. 

DİSKALİFİYE 
- Dengesiz ve hırçın bir karaktere sahip olması 
- Burunda ya da iç dudaklardaki renk farklılıkları 
- Maskenın olmaması 
- Cok fazla beyaz damgalar 
- Ust cenenın dısarda olması. 
- Sırt çizgisinden itibaren alçalarak, omuzlardan daha alçakta bulunan kalçalar 
- Mavi ya da farklı gözler 
- Kesik kuyruk 
- Tek testislilik ya da testislerin işlevini yerine getirmemesi 
- Gelişmemiş göğüs ( Katedral göğüs )


FCI standart 346: Kanarya Köpeği 
Köken: İspanya 
Kullanım alnı: Koruma ve çoban köpeği 
Sınıfı F.C.I. :2. Grup

KARAKTER :

Gerçek presa korkusuz , kendini sahibine ve ailesine adamış , her zaman onlardan gelecek komutları hazır olan ,yabancılara karşı temkinli ve tehlikeli , çocuklarla arası çok iyi olan , sahibinin yanında yabancıları kabullenen , koruma eğilimi yüksek , fazla havlamayan havladığında gür bir ses çıkaran , diğer köpeklere karşı dominant olup fakat diğer hayvanlarla iyi geçinen çok sağlam ve dengeli bir psikolojisi olan bir köpektir.

Presalar herkese uygun bir köpek değildir. Eğer onu hayat arkadaşı olarak seçecekseniz onunla birlikte sizinde mutlaka antrenman yapmanız gerekeceğini göz önünde bulundurmalısınız .Yoksa size problem olabilir .Antrenman ve çalışma bu hayvanlara mutluluk verir zeki oldukları için hızlı öğrenirler .Presalar cezalandırılmayı pek sevmezler , en iyi öğretme oyun oynayaraktır kısa zamanda netice verir.


Languages
 
KIF
 
" />
 
Bugün 2 ziyaretçi (4 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol